Прибиране на житни култури с пряко комбайниране и стационарно овършаване
Download PDF
Author: Булгаков, Володимир; Мандраджиев, Сава; Иринчев, Димитър
Прибирането на житни култури у нас се извършва основно чрез пряка жътва. Тя е най-подходяща пти нашите климатични условия. Разделна жътва се използва при овлажнени култури и голямо количество плевели. В процеса на овършаване на зърното с комбайните до 80% от приложената енергия се изразходва за натрошаване и раздробяване на стъблената част на житните култури (1). При това механичната енергия, получена от дизеловите двигатели, е с висока стойност. Ако този процес се извършва стационарно, чрез електроенергия, може да се предположи, че себестойността на овършаването се намалява съществено. От друга страна, в стационарни машини може да се приложат по-ефективни принципи, като аксиално овършаване с претриване и др., при които, освен че може да бъде намален разходът на енергия за единица продукция, може да се намалят и загубите от повреденото и натрошено зърно. Самоходните комбайни са сложни и скъпи машини. Тяхното използване е за кратко време, само за кампанията на прибиране на зърното на полето. Същевременно те имат голяма маса и за тяхното придвижване по полето се изразхпдва значително количество механична енергия, представляваща средно 50 % от разхода на енергия при работа на комбайните.