Генетическо проучване на български и китайски сортове зимна мека пшеница
Download PDF
Author: Пенчев, Емил; Колева, Елена
Успехът в селекционната дейност е тясно свързан с обмяната на генетични материали от различни региони, в много случаи твърде отдалечени един от друг. Генетическото проучване на такива образци, изясняването на потенциала им в кръстоски с местни сортове и линии е интересна задача. Нейното разрешаване дава възможност за преценка кои от качествата им могат да се използват в селекцията с цел обогатяване генетичния потенциал на селекционните материали. В настоящото изследване са проучени китайски сортове и линии с помощта на методите на количествената генетика.