Сравнителна икономическа оценка на нови сортове домати
Download PDF
Author: Костадинов, Костадин; Борисов, Петър; Михов, Красимир; Филипов, Стоян
Доматите са традиционна зеленчукова култура. За да откликнат на потребителските изисквания, земеделските производители внедряват сортове с различни биологични и стопански качества. В последните години в България се увеличи предлагането на семена от западноевропейски сортове. Техните характеристики са определяни при други еколого-географски условия и технология на отглеждане (Benedictos, 2000; Halman and Kobryn, 2002), поради което проучването им у нас (Алексиев, 1982; Чолаков, 2001) е наложителна практика. Всичко това определя актуалността на настоящото проучване. Целта на изследването е да се направи сравнителна икономическа оценка на перспективни сортове домати и да се препоръчат икономически най-ефективните от тях за практиката.