проучване възможността за преразмножаване на интродуцирания малинов сорт Willamette
Download PDF
Author: Миховска, Божана
Есента на 2008 година, изходни издънки от силнорастящия интродуциран малинов сорт Willamette, са засадени при специални условия, изолиращи растенията от вирусни инфекции. През вегетацията на 2009 година са наблюдавани 13 морфологични показателя за сорта, както и следните параметри на растеж и предварително размножаване на изходните растения, в три последователни срока: месеците юли, август и септември. Резултатите от изследването сочат получаване на най-голям брой издънки през месец август. През месец септември е получена най-голяма сборна височина от всички издънки и максимална средна височина на една издънка.