Стабилност на добива при синтетични популации царевица
Download PDF
Author: Димова, Дочка; Петровска, Наталия
В проучване проведено през периода 2003 - 2005 година за стабилност на добивите са включени 21 броя синтетични популации от колекцията на Института по царевицата гр. Кнежа. Нивото на стабилност на този показател е определена по Kang (1993) и синтетиците са ранжирани според реакцията си към различните условия на средата. Дванадесет от тях се отличават с високо ниво на стабилност на добива и са подходящ изходен материал за получаване на родителски компоненти в това направление.