1. Изследване на нови линии слънчоглед (Helianthus annuus L.)

Author: Емил Пенчев, Нина Ненова, Миглена Друмева

DOI: n/a

Resume

В изследването са включени 10 линии слънчоглед, като са проследени биохимични и биометрични показатели. За контроли са използвани 147 R (разклонена) и 2607 (неразклонена). Проведеният дисперсионен анализ доказва различния генетичен потенциал на линиите по изследваните показатели. Резултатите показват, че линии 231/27 и 224/2 са високопродуктивни, а по показателя „масло в ядката“ се отличават линии 226/7, 2219/7 и 228/23. С високо съдържание на протеин е линия 224/2 и 227/13. Приложени са следните статистически анализи – корелационен, регресионен и принципен компонентен анализ за оценка на продуктивността в зависимост от изследваните показатели.