2. Генетическо проучване на български и китайски сортове зимна мека пшеница

Author: Емил Пенчев, Елена Колева

DOI: n/a

Resume

Успехът в селекционната дейност е тясно свързан с обмяната на генетични материали от различни региони, в много случаи твърде отдалечени един от друг. Генетичното проучване на такива образци, изясняването на потенциала им в кръстоски с местни сортове и линии е интересна задача. Нейното решаване дава възможност за преценка кои от качествата им могат да се използват в селекцията с цел обогатяване генетичния потенциал на селекционните материали.
В настоящото изследване са проучени китайски сортове и линии с помощта на методите на количествената генетика.